Dołącz do FBN Poland

Jak dołączyć

Warunki członkostwa w Stowarzyszeniu FBN Poland to:

  • 12 lat istnienia firmy rodzinnej na rynku
  • obroty minimalne 3 mln euro rocznie
  • rodzina kontroluje ponad 50% udziałów w strukturze własnościowej rodziny
  • 2 osoby z rodziny mają wpływ na rozwój firm

Procedura przyjęcia do FBN Poland

  • dwóch członków zwyczajnych FBN Poland rekomenduje przyjęcie nowego członka
  • następnie Zarząd większością głosów podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka.
  • Ważna informacja: nie firma, tylko osoba fizyczna zostaje członkiem Stowarzyszenia